ADO – jego zadania w firmie?

black and silver laptop computer

Wiadomo, że w obecnych czasach bardzo ważne jest przestrzeganie przepisów mówiących o przetwarzaniu danych osobowych. Każda Firma na pewno działa w tym temacie, gdyż jest to obowiązkowe. W końcu  w maju 2018 roku weszło RODO.

Jednak co zrobić jeśli sami nie jesteśmy w stanie przygotować wszystkich dokumentów z tym związanych? Nie trzeba się tym martwić, gdyż można zatrudnić do tego odpowiednią osobę.  W końcu nie każdy musi się znać na wszystkim. Taką osobą jest oczywiście nie kto inny jak Administrator Danych Osobowych. Jednak kim jest ta osoba i czym się zajmuje w Firmie? Tego będzie można dowiedzieć się z niniejszego artykułu.

ADO – jego zadania w firmie?

Zacznijmy od tego kim tak naprawdę jest ADO. Jest to oczywiście skrót od Administratora Danych Osobowych. Oznacza to nic innego jak pewien organ, jednostka organizacyjna, czy też osoba, która jest zatrudniona do tego, aby mogła decydować o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Taka osoba jest potrzebna. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Co jeszcze taka osoba powinna robić? Otóż do jej obowiązków można zaliczyć, między innymi:

  • stosowanie różnych  środków technicznych i organizacyjnych, których rolą jest oczywiście zapewnianie ochrony przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną;
  • prowadzenie różnych dokumentacji, które opisują między innymi sposób przetwarzania danych oraz środków zapewniających ochronę danych osobowych;
  • powołanie  Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), który będzie nad wszystkim czuwał;
  • musi zapewnić  kontrolę  nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do zbioru danych osobowych oraz komu dane te są przekazywane;
  • prowadzenie przez niego ewidencji osób, które są upoważnione do przetwarzania danych osobowych; dotyczy to Kierowników, Zastępców Kierownika czy też pracowników działu Kadr;
    Jak widać taka osoba jak AOD jest potrzebna w każdej Firmie. To ona czuwa nad wszystkim, aby te dane były dobrze zabezpieczone i nikt niepowołany nie miał do nich dostępu.

Dodaj komentarz